NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA V OKVIRU ODZIVA UNIJE NA PANDEMIJO COVID-19 IN REPUBLIKA SLOVENIJA

NASLOV OPERACIJE: Izgradnja turističnega naselja Dežela Refoška
 
GLAVNI CILJ / NAMEN OPERACIJE:  Izgradnja turističnega glamping naselja Dežela Refoška z namenom zagotovitve kakovosti in dodane vrednosti v lokalni ponudbi
 
GRADBENI PODATKI: INVESTITOR: PA3K d.o.o., Marezige 24, 6273 Marezige
 
ID ZNAK: parcela 1013/10, 1012/6 in 1012/49; k.o. 2611
 
NADZORNIK: Inženiring in svetovanje, Lido Gržinič s.p., Hrvatini 31, 6280 Ankaran, 
 
PROJEKTANT: AA kultura d.o.o., Cesta borcev 1, 6000 Koper, PA mag. Marko Apollonio univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1158